GLOCLINK HAKKINDA

Şimdi Glokalleşme Zamanı

Bugün hepimiz iletişimin ve ticaretin Globalleştiği, neredeyse tüm ülkelerin birbirleri ile entegre hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişimin bir sonucu olarak da dünya üzerinde birçok şirket faaliyet gösterdiği yerel pazarların yanısıra, ürünlerini ve hizmetlerini uluslararası pazarlara da sunmayı veya dışarıdan ürün veya hizmet almayı hedeflemekte ya da istemektedir. Ancak, yeni pazarlar yerel pazarlardan farklı piyasa koşulları ve yasal düzenlemeler içermekte dolayısıyla kimi şirketler için dışa açılmak veya ithalat yapmak oldukça karmaşık ve belirsiz gözükmekte, çoğu zaman şirketler dış ticarete nereden başlayacağını bilememektedir.

Tam bu noktada, ticari faaliyetlerini uluslararası düzeye taşımak isteyen tüm küçük ve orta ölçekli şirketlere danışman olmak ve onların küresel pazarda yer almasını sağlamak amacı ile farklı ülke ve coğrafyalardan biraraya gelen, dış ticaret, uluslararası siyaset, hukuk, iktisat ve işletme alanlarında uzman kişilerin oluşturduğu ekip, küçük ve orta ölçekli şirketlerin uluslararası pazara entegrasyonu için gereken bilgi, uzmanlık ve dış ticaret alanındaki tecrübelerini birleştirerek GlocLink Danışmanlık’ı kurdu.

Şirketimizin isminde yer alan “Gloc” ifadesi global ve lokal kavramlarını bir araya getirmekte, “Link” ise bu iki kavram arasında kurduğumuz bağlantıyı belirtmektedir. GlocLink’in misyonu küçük ve orta ölçekli şirketlerin lokal yetkinliklerini ve birikimlerini global güce dönüştürmektir. Şirketimizin “local to global” sloganı da misyonumuzu ortaya koymaktadır.

GlocLink’in alanında uzman kadrosu şuan Türkçe, İngilizce, Çince, Rusça ve İspanyolca olarak Türkiye, Çin ve Rusya ofisleri ile siz değerli şirketlerimize dünyanın tüm pazarlarına yönelik hizmet sunmaktadır.

GLOKALLEŞMEYE HAZIR MISINIZ?

TOP