Çin Dış Ticaretin Yenilikçi Gelişimini Teşvik Amaçlı Politikaları Arttırıyor

Çin bu hafta pazartesi günü (09.11.2020), yurt içinde yeni bir gelişme modelini oluşturmak ve denizaşırı pazarlardaki belirsizlikler altında istikrarlı bir ticaret ortamını teşvik etmek amacıyla, ülkenin dış ticaretinin yenilikçi gelişimine ilişkin yeni yönergeleri açıkladı. Uluslararası pazarları keşfetmek için yeni yollar aramak, dış ticaretin iç düzenini optimize etmek ve dış ticaret firmalarının rekabet gücünü artırmak da dâhil olmak üzere ticaret gelişimini teşvik etmek için dokuz farklı alanı kapsayan tedbirler belirledi.

Söz konusu politikalar, ülkenin son zamanlarda önemle vurguladığı 14. Beş Yıllık Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Planının yanı sıra "ikili dolaşım" olarak da bilinen “Çifte Kalkınma Dinamiği”ni de yansıtmaktadır. Yönergelere göre, Çin, uluslararası pazarları keşfetmek için yeni teknolojileri ve kanalları kullanırken, daha yüksek standartlarda serbest ticaret anlaşmaları ve bölgesel ticaret anlaşmalarını aktif olarak müzakere etmeyi ve imzalamayı hedeflemektedir.

Yönergeler, ülkenin doğu bölgesindeki ticaret kalitesinin artırılmasına, orta ve batı bölgelerindeki ticaret oranının yükseltilmesine, Çin’in kuzeydoğu bölgesinin dışa açılımının genişletilmesine ve farklı bölgeler arasında işbirliğini teşvik edecek mekanizmaların yenilenmesine yönelik çalışmaların artırılmasını ve geliştirilmesini destekler niteliktedir.

Ayrıca yönergede yetkililerin, hem büyük dış ticaret firmalarının hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için farklı işletme türlerine yönelik rehberler sunmaları planlanmaktadır. Bununla birlikte, ihracat ve ithalat yapısını iyileştirmek, yenilikçi ticaret tarzlarını geliştirmek ve dış ticareti geliştiren platformları teşvik etmek için önlemler de belirlenmiştir.

Çin, COVID-19 pandemisinin neden olduğu aksamalara rağmen bu yıl dış ticaretini istikrarlı tutmayı başarmıştır. Ülkenin ihracatı Ekim ayında da artmaya devam ederek son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gümrük İdaresinin verilerine göre, ilk 10 ayda ülkenin dış mal ticareti yıllık bazda yüzde 1,1 artarak ilk üç çeyrekteki yüzde 0,7'lik artışı geride bırakmıştır.

Kaynak: cgtn.com
Fotoğraflar: Basenton Logistics, CGTN ve container-news internet sitelerinden alınmıştır.
TOP